Als mens groei je vanaf je geboorte op in wisselwerking met je omgeving. Je gaat een relatie aan met je omgeving en met jezelf. Hoe heeft dit jou gevormd?

Een oefening om hierover een beeld te krijgen:

Dit ben ik 1 jaar oud.

Zoek een foto op van vroeger, van jouw gezin van herkomst waar je met met iedereen op staat.

 1. Leg de foto voor je en neem een stapel post-its, het liefst in 2 kleuren. Laat het gevoel wat
  je krijgt bij de foto op je inwerken. Waar denk je aan, wat raakt je, in positieve en negatieve zin?
 2. Schrijf op de ene stapel post-its (per post-it 1 begrip) de waarden en normen die je
  meeneemt /wilt meenemen vanuit toen in je huidige leven.
 3. Schrijf op de andere stapel de waarden en normen die je niet meeneemt, waar je
  afscheid van hebt genomen of wilt nemen.
 4. Geef de foto en de post-its een plekje in huis en kijk er zo nu en dan naar. Wat staat je te
  doen om jouw leven vorm te geven met jouw eigen waarden en normen mix?