Privacyverklaring

Gegevens die verwerkt worden

 Als je gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik (Sabinewensing.com) wat gegevens van jou en/of jullie nodig. (Hieronder spreek ik verder in de jij-vorm). Die verstrek je in eerste instantie via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier of via de mail. Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een intakeformulier in. De gegevens waarnaar ik vraag zijn:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Geboortedatum en -plaats
  • E-mailadres
  • Burgerlijke staat
  • Organisatie en functie
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

 De reden dat ik deze gegevens verwerk is om een traject op maat te kunnen bieden. Jouw gegevens gebruik ik om te verwerken in een (eventueel) voorstel. Daarnaast gebruik ik ze om (eigen) administratie vast te leggen, en een beeld te krijgen bij jouw ‘uitgangspositie’. Het vastleggen van de gegevens die van belang zijn voor het traject.

Tot slot gebruik ik ze om met jou te kunnen communiceren gedurende (en eventueel na afloop) van het coaching traject.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Ik vraag hier alleen naar als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw traject.

Jouw persoonsgegevens worden natuurlijk niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

 Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden tot 5 jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard.

 

Delen met anderen

 Ik deel enkel en alleen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of in het kader van mijn dienstverlening. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sabinewensing.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

 Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mij via hola@sabinewensing.com. Ook mag je een eventueel bezwaar indienen tegen de verwerking van de gegevens via dit email adres.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik, Sabinewensing.com neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor person en. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (ik, Sabine, als begeleider) tussen zit.

 

Beveiliging

 Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met me op via hola@sabinewensing.com.

 

Meer informatie of een klacht?

 Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens neem dan contact met me op via hola@sabinewensing.com

Voor meer informatie over privacy of het indienen van een klacht kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.